Muutto edessä?

 

Hoas noudattaa seuraavia periaatteita vuokratessaan asuntoja opiskelijoille:

  • Opiskelun tulee olla päätoimista, tutkintoon johtavaa ja opintotukeen oikeuttavaa opiskelua pääkaupunkiseudulla
  • Etusijalla ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat
  • Asumisoikeudensiirtoon oikeutetut hakijat ovat etusijalla muihin hakijoihin nähden. Opiskelijan on mahdollista asua Hoasilla koko opiskeluajan
  • Lukukausien alussa aloittavat ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat ovat etusijalla
  • Hakemuksen jättöpäivällä on merkitystä hakijoiden keskinäisessä vertailussa
  • Hoas pyrkii asukasvalinnassaan tasapainoisen asukasrakenteen turvaamiseen (ml. tasapuolisuus oppilaitosten kesken) 

Kampus-periaate ohjaa asuntotarjontaa. Jokaiselle hakijalle pyritään tarjoamaan asuntoa oppilaitoksen läheisyydestä ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelta.

Lisätietoa: www.hoas.fi